برچسب شده با زمان ثبت نام دانشگاه سراسری بناب
مطالب/ پرتال اطلاع رسانی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید                            
      جهت دریافت راهنما و زمانبندی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید به آدرس http://reg.bonabu.ac.ir مراجعه نمایید.
جمعه 23 شهريور 1397