برچسب شده با

برچسب شده با ایده‌های برتر

برگزاری مسابقه ایده‌های برتر در قالب اولین همایش علمی ارتباط با صنعت

مطالب/ برگزاری مسابقه ایده‌های برتر در قالب اولین همایش علمی ارتباط با صنعت

                           
      برگزاری مسابقه ایده‌های برتر در قالب اولین همایش علمی ارتباط با صنعت اخرین مهلت ارسال ایده‌ها : 23 فروردین ۹۸
سه شنبه 20 فروردين 1398