برچسب شده با

برچسب شده با جلسه دفاع ارشد - شماره 2

تولید و مشخصه‌یابی خصوصیات آنتی‌باکتریال نانوالیاف پوسته -مغزی عسل- پلی وینیل الکل/روغن زیتون به منظور استفاده به عنوان زخم‌پوش‌های دیابتی

مطالب/ تولید و مشخصه‌یابی خصوصیات آنتی‌باکتریال نانوالیاف پوسته -مغزی عسل- پلی وینیل الکل/روغن زیتون به منظور استفاده به عنوان زخم‌پوش‌های دیابتی

                           
      تولید و مشخصه‌یابی خصوصیات آنتی‌باکتریال نانوالیاف پوسته -مغزی عسل- پلی وینیل الکل/روغن زیتون به منظور استفاده به عنوان زخم‌پوش‌های دیابتی استاد راهنما: دکتر میثم معزی
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
ساخت داربست کراتین-پلی وینیل الکل/پلی کاپرولاکتن به منظور افزایش رشد و تکثیر سلول‌های فیبروبلاستی

مطالب/ ساخت داربست کراتین-پلی وینیل الکل/پلی کاپرولاکتن به منظور افزایش رشد و تکثیر سلول‌های فیبروبلاستی

                           
      ساخت داربست کراتین-پلی وینیل الکل/پلی کاپرولاکتن به منظور افزایش رشد و تکثیر سلول‌های فیبروبلاستی استاد راهنما: دکتر مرضیه رنجبرمحمدی
دوشنبه 9 ارديبهشت 1398