برچسب شده با

برچسب شده با جلسه دفاع ارشد

تهیه و بررسی خواص نانوفیلترهای فوق آبگریز با پتانسیل کاربردی برای جداسازی روغن و آب

مطالب/ تهیه و بررسی خواص نانوفیلترهای فوق آبگریز با پتانسیل کاربردی برای جداسازی روغن و آب

                           
      تهیه و بررسی خواص نانوفیلترهای فوق آبگریز با پتانسیل کاربردی برای جداسازی روغن و آب اساتید راهنما: دکتر مهدی حاتمی/دکتر میثم معزی
دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
بررسی خواص مکانیکی، حرارتی و صوتی پشم‌های گوسفندان قزل آرخامرینو با والدین آن‌ها

مطالب/ بررسی خواص مکانیکی، حرارتی و صوتی پشم‌های گوسفندان قزل آرخامرینو با والدین آن‌ها

                           
      بررسی خواص مکانیکی، حرارتی و صوتی پشم‌های گوسفندان قزل آرخامرینو با والدین آن‌ها استاد راهنما: دکتر میثم معزی
يکشنبه 8 ارديبهشت 1398
تولید و بررسی خصوصیات فیلترینگ فیلترهای بگ هاوس شیشه و نانوالیاف تفلون به منظور استفاده در شرکت‌های تولید سیمان

مطالب/ تولید و بررسی خصوصیات فیلترینگ فیلترهای بگ هاوس شیشه و نانوالیاف تفلون به منظور استفاده در شرکت‌های تولید سیمان

                           
      تولید و بررسی خصوصیات فیلترینگ فیلترهای بگ هاوس شیشه و نانوالیاف تفلون به منظور استفاده در شرکت‌های تولید سیمان استاد راهنما: دکتر میثم معزی
يکشنبه 8 ارديبهشت 1398
تهیه الیاف نانوکامپوزیتی بر پایه PLA نانورس به روش الکتروریسی جهت استفاده در رهایش کنترل شده دارو

مطالب/ تهیه الیاف نانوکامپوزیتی بر پایه PLA نانورس به روش الکتروریسی جهت استفاده در رهایش کنترل شده دارو

                           
      تهیه الیاف نانوکامپوزیتی بر پایه PLA نانورس به روش الکتروریسی جهت استفاده در رهایش کنترل شده دارو اساتید راهنما: دکتر الناز اسمی زاده - دکتر مرضیه رنجبر محمدی
سه شنبه 30 بهمن 1397
بررسی تولید هارمونیک بالا در داخل کاواک افزایشی فمتوثانیه

مطالب/ بررسی تولید هارمونیک بالا در داخل کاواک افزایشی فمتوثانیه

                           
      بررسی تولید هارمونیک بالا در داخل کاواک افزایشی فمتوثانیه اساتید راهنما: دکتر رضا آقبلاغی - دکتر عبدالله اسلامی مجد
سه شنبه 30 بهمن 1397
قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

مطالب/ قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

                           
      قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت استاد راهنما: دکتر حسین پیری
يکشنبه 28 بهمن 1397
چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن

مطالب/ چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن

                           
      چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه
شنبه 27 بهمن 1397
حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی

مطالب/ حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی

                           
      حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی
چهارشنبه 24 بهمن 1397
روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی

مطالب/ روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی

                           
      روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی
چهارشنبه 24 بهمن 1397
عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

مطالب/ عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه

                           
      عملکرد پنل های خورشیدی با استفاده از آنالیز حساسیت نسبت به رنگ دانه در وضعیت نیم سایه استاد راهنما: دکتر محمد اسدپور
دوشنبه 15 بهمن 1397