برچسب شده با

برچسب شده با ترم تابستان دانشگاه سراسری بناب

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سالتحصیلی 98-97

مطالب/ اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سالتحصیلی 98-97

                           
      اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سالتحصیلی 98-97 تقویم ترم تابستان سالتحصیلی 98-97 و دروس ارائه شده اعلام گردید.
يکشنبه 26 خرداد 1398
 اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سالتحصیلی 97-96

مطالب/ اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سالتحصیلی 97-96

                           
       اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سالتحصیلی 97-96 تقویم ترم تابستان سالتحصیلی 97-96 و لیست دروس ارائه شده اعلام گردید.
يکشنبه 3 تير 1397