دکتر قاسم صمدی آغداش

سمت سازمانی:معاونت دانشجویی

تلفن داخلی مسئول دفتر معاونت: 1501

  • 37721063
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/4/