دکتر حسین غفوریان

سمت سازمانی:معاونت آموزشی و پژوهشی , مدیریت امور پژوهش و فناوری
تلفکس مسئول دفتر معاونت: 37721066-041

  • 1301
  • http://bonabu.ac.ir/PChart/7/3/