تاریخ : يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
کد 551

روش های ارائه شفاهی و کتبی در مهندسی و علوم

مؤلف: دکتر رحیم دهخوارقانی

پیشگفتار

در دنیای امروزی، برقراری ارتباط با دیگران جزو مهمترین مهارت ها محسوب می‌گردد. انسان ها برای موفقیت در هر فرایندی، نیاز به برقراری ارتباط با دیگران می‌باشند. این ارتباط برای ارائه یک درخواست، توضیح یک مقوله، تبلیغ یک محصول، و … انجام می‌گردد. این ارائه و برقراری ارتباط می‌تواند به صورتهای مختلف صورت پذیرد. ارائه شفاهی، کتبی، و ترکیبی مهمترین انواع ارائه می‌باشند.
مهارت مذکور برای تمامی انسانها مخصوصا افراد آکادمیک و علمی اهمیت بسزایی دارد. دانشجویان نیز به عنوان متخصصان آینده باید این مهارت ها را در دانشگاه یاد بگیرند. دروسی از قبیل “شیوه پژ