آرشیو تازه های نشر

نظریه اساسی معادلات دیفرانسیل معمولی

نظریه اساسی معادلات دیفرانسیل معمولی

(235)

مترجمان: دکتر مجتبی سجادمنش؛ پریسا وفادار

چهارشنبه 22 اسفند 1397
Robust Energy Procurement of Large Electricity Consumers

Robust Energy Procurement of Large Electricity Consumers

(418)

نویسنده: دکتر صیاد نوجوان و همکاران

شنبه 1 دي 1397
ترک خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی

ترک خوردگی توام با تنش در خطوط لوله فولادی

(869)

مترجمان: دکتر محمدعلی مهتدی بناب، معصومه عزیزیان، محمد عزیزیان

يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
روش های ارائه شفاهی و کتبی در مهندسی و علوم

روش های ارائه شفاهی و کتبی در مهندسی و علوم

(687)

مؤلف: دکتر رحیم دهخوارقانی

يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
مقدمه ای بر اسپکتروسکوپی لیزری

مقدمه ای بر اسپکتروسکوپی لیزری

(1366)

نویسنده: دکتر داود جعفری

يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
مقدمه ای بر ایمن سازی لرزه ای اعضای غیرسازه ای در ساختمان ها

مقدمه ای بر ایمن سازی لرزه ای اعضای غیرسازه ای در ساختمان ها

(447)

مترجم: دکتر پیمان نرج آبادی فام

يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
مکانیک شکست

مکانیک شکست

(470)

مترجمان: مهندس رحیم کریم داداشی؛ دکتر محمدعلی مهتدی بناب؛ مهندس حمیدرضا قایدی

يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
برنامه نویسی به زبان C و ++C

برنامه نویسی به زبان C و ++C

(909)

مؤلف: میرمحمد علیپور

يکشنبه 4 تير 1396
مبانی سیگنال ها و سیستم ها

مبانی سیگنال ها و سیستم ها

(880)

مؤلف: محمدمفرح بناب

يکشنبه 4 تير 1396
برگزاری دومین دوره مسابقه سازه های ماکارونی در دانشگاه بناب

برگزاری دومین دوره مسابقه سازه های ماکارونی در دانشگاه بناب

(1447)

چهارشنبه 10 آبان 1391