آرشیو آرشیودفاعیه ها

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم کامپوزیت بر پایه نشاسته فسفریله شده حاوی نانوذرات مونت موریلونیت و دی اکسید تیتانیوم

(17)

استاد راهنما: دکتر علیرضا یوسفی

سه شنبه 30 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

گذردهی موثر بلور مایع نماتیک با وجود نانوذرات فراالکتریک در محیط

(12)

استاد راهنما: دکتر جعفر پورصمد

سه شنبه 30 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

تولید نانوالیاف آنتی باکتریال حاوی داروی آنتی بیوتیک به منظور کاربرد در نخ بخیه و مدلسازی خصوصیات مکانیکی محصول نهایی

(23)

اساتید راهنما: دکتر مرضیه رنجبر محمدی-دکتر میثم معزی

سه شنبه 30 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

تهیه الیاف نانوکامپوزیتی بر پایه PLA نانورس به روش الکتروریسی جهت استفاده در رهایش کنترل شده دارو

(42)

اساتید راهنما: دکتر الناز اسمی زاده - دکتر مرضیه رنجبر محمدی

سه شنبه 30 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

بررسی تولید هارمونیک بالا در داخل کاواک افزایشی فمتوثانیه

(25)

اساتید راهنما: دکتر رضا آقبلاغی - دکتر عبدالله اسلامی مجد

سه شنبه 30 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

(60)

استاد راهنما: دکتر حسین پیری

يکشنبه 28 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن

(33)

استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه

شنبه 27 بهمن 1397

جلسه دفاع از پروپوزال رساله دکتری-دانشکده علوم پایه

مطالعه اثر فارادی افزایش یافته در ساختارهای لایه ای حاوی گرافن

(70)

استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه

چهارشنبه 24 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

حل معادله انتگرال-دیفرانسیل کسری تصادفی به روش طیفی هم محلی

(31)

استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی

چهارشنبه 24 بهمن 1397

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

روش های هم محلی مرتبه بالا برای معادله انتگرال تاخیری غیرخطی

(33)

استاد راهنما: دکتر منیره نصرتی

چهارشنبه 24 بهمن 1397