آرشیو

برگزاری مسابقه ایده‌های برتر در قالب اولین همایش علمی ارتباط با صنعت

برگزاری مسابقه ایده‌های برتر در قالب اولین همایش علمی ارتباط با صنعت

(56)

اخرین مهلت ارسال ایده‌ها : 23 فروردین ۹۸

سه شنبه 20 فروردين 1398
نظریه اساسی معادلات دیفرانسیل معمولی

نظریه اساسی معادلات دیفرانسیل معمولی

(306)

مترجمان: دکتر مجتبی سجادمنش؛ پریسا وفادار

چهارشنبه 22 اسفند 1397
اولین همایش علمی ارتباط با صنعت دانشگاه بناب

اولین همایش علمی ارتباط با صنعت دانشگاه بناب

(74)

زمان: 26 فروردین ماه 1398

سه شنبه 21 اسفند 1397
بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم کامپوزیت بر پایه نشاسته فسفریله شده حاوی نانوذرات مونت موریلونیت و  دی اکسید تیتانیوم

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم کامپوزیت بر پایه نشاسته فسفریله شده حاوی نانوذرات مونت موریلونیت و دی اکسید تیتانیوم

(119)

استاد راهنما: دکتر علیرضا یوسفی

سه شنبه 30 بهمن 1397
گذردهی موثر بلور مایع نماتیک با وجود نانوذرات فراالکتریک در محیط

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

گذردهی موثر بلور مایع نماتیک با وجود نانوذرات فراالکتریک در محیط

(93)

استاد راهنما: دکتر جعفر پورصمد

سه شنبه 30 بهمن 1397
تولید نانوالیاف آنتی باکتریال حاوی داروی آنتی بیوتیک به منظور کاربرد در نخ بخیه و مدلسازی خصوصیات مکانیکی محصول نهایی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

تولید نانوالیاف آنتی باکتریال حاوی داروی آنتی بیوتیک به منظور کاربرد در نخ بخیه و مدلسازی خصوصیات مکانیکی محصول نهایی

(83)

اساتید راهنما: دکتر مرضیه رنجبر محمدی-دکتر میثم معزی

سه شنبه 30 بهمن 1397
تهیه الیاف نانوکامپوزیتی بر پایه PLA نانورس به روش الکتروریسی جهت استفاده در رهایش کنترل شده دارو

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده فنی و مهندسی

تهیه الیاف نانوکامپوزیتی بر پایه PLA نانورس به روش الکتروریسی جهت استفاده در رهایش کنترل شده دارو

(153)

اساتید راهنما: دکتر الناز اسمی زاده - دکتر مرضیه رنجبر محمدی

سه شنبه 30 بهمن 1397
بررسی تولید هارمونیک بالا در داخل کاواک افزایشی فمتوثانیه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

بررسی تولید هارمونیک بالا در داخل کاواک افزایشی فمتوثانیه

(109)

اساتید راهنما: دکتر رضا آقبلاغی - دکتر عبدالله اسلامی مجد

سه شنبه 30 بهمن 1397
قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

قضایای نقطه ثابت برای برخی از نگاشت های غیرخطی جدید در فضای هیلبرت

(88)

استاد راهنما: دکتر حسین پیری

يکشنبه 28 بهمن 1397
چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد-دانشکده علوم پایه

چرخش فارادی بلورهای فوتونی یک بعدی شبه تناوبی حاوی لایه های گرافن

(58)

استاد راهنما: دکتر رضا عبدی قلعه

شنبه 27 بهمن 1397