سامانه فیش حقوقی   سامانه جدید فیش حقوقی   

  • همکار گرامی؛ جهت ورود به سامانه مشاهده فیش حقوقی، بعنوان نام کاربری در ابتدای کد ملی خود، عدد 1 را قرار دهید و برای رمز عبور در ابتدای کد ملی خود علامت @ را قرار دهید.