راهنمای سرویس ها
- نحوه تغییر رمز عبور ایمیل دانشگاه 

- آموزش استفاده از gmail جهت چک کردن ایمیل های دانشگاه 
- آموزش تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه