اتوماسیون اداری

- جهت دریافت فایل دستورالعمل تنظیمات سیستم اینجا را کلیک نمایید.

- فایل رجیستری را نیز از اینجا نصب نمایید.

- در صورت انجام موارد فوق، جهت ورود به سیستم اتوماسیون اداری از اینترنت اینجا را کلیک نموده و جهت ورود به سیستم اتوماسیون اداری از طریق شبکه داخلی، اینجا را کلیک فرمایید.