دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور دانشجویی قسمت یا واحـد : مدیر امور دانشجویی
اسامـی افــــراد : بهنام سلحشور شماره داخلــی : 1320
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور دانشجویی قسمت یا واحـد : کارشناس امور تغذیه
اسامـی افــــراد : ایوب ابراهیم پور شماره داخلــی : 1322
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور دانشجویی قسمت یا واحـد : کارشناس امور دانشجویی
اسامـی افــــراد : رقیه ره انجام شماره داخلــی : 1323
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور دانشجویی قسمت یا واحـد : کارشناس امور دانشجویی
اسامـی افــــراد : خاتون علیزاده شماره داخلــی : 1323
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت امور دانشجویی قسمت یا واحـد : کارشناس امور رفاهی دانشجویان
اسامـی افــــراد : مهدیه حاجی علیزاده شماره داخلــی : 1323
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی قسمت یا واحـد : اتاق مشاوره
اسامـی افــــراد : پزشک مشاور شماره داخلــی : 1324
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
اسامـی افــــراد : حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا نقیان شماره داخلــی : 1700
شماره مستقیم : 041-37740278 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : مسئول دفتر و روابط عمومی نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : غلامرضا حاجی بدلی شماره داخلــی : 1701
شماره مستقیم : 041-37740278 شمــاره فـکـس : 041-37740278
نام حــــــــــوزه : دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : مدیر اجرایی دفتر نهاد رهبری
اسامـی افــــراد : محمد صفایی شماره داخلــی : 1702
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری قسمت یا واحـد : کارشناس دفتر نهاد خواهران
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 1703
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :