نشست کارگروه تخصصی کارگزینی دانشگاههای منطقه 3 ...

دوشنبه 6 ارديبهشت 1395

به مناسبت روز آزمایشگاه در دانشگاه بناب برگزار ...

پنجشنبه 2 ارديبهشت 1395
دوشنبه 30 فروردين 1395

محفل انس با قرآن در دانشگاه بناب برگزار شد+گزار ...

يکشنبه 29 فروردين 1395

رئیس صندوق رفاه دانشجويان : طرح ودیعه مسکن برای ...

يکشنبه 22 فروردين 1395

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ازافزایش بودجه ...

سه شنبه 17 فروردين 1395
آرشیو
 
 
چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
شنبه 21 فروردين 1395
يکشنبه 25 بهمن 1394
چهارشنبه 21 بهمن 1394
چهارشنبه 14 بهمن 1394
چهارشنبه 30 دي 1394
آرشیو
 
 
شنبه 21 فروردين 1395
پنجشنبه 26 شهريور 1394
پنجشنبه 26 شهريور 1394
چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394
چهارشنبه 15 بهمن 1393
دوشنبه 24 آذر 1393
آرشیو
 
 مطالب
شنبه 11 ارديبهشت 1395
شنبه 11 ارديبهشت 1395
چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
يکشنبه 5 ارديبهشت 1395
يکشنبه 5 ارديبهشت 1395

تشکیل کانون دانشجویی همیاران سلامت روان مرکز مش ...

يکشنبه 5 ارديبهشت 1395
آرشیو
 
 
 
 
 حوزه ریاست
ریاست دانشگاه
حراست دانشگاه
پورتال خبری اداره روابط عمومی
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
گروه نظارت و ارزیابی
مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری
مدیریت امور حقوقی
مصوبات هیأت امناء
 
 حوزه دانشجویی و فرهنگی
پورتال معاونت دانشجویی و فرهنگی
آیین نامه ها و مقررات فرهنگی
آیین نامه و مقررات دانشجویی
فرم های امور دانشجویی
فرم های امور فرهنگی
خوابگاه ها
مرکز مشاوره
اداره تربیت بدنی
 
 دانشکده ها و گروه ها