انتخاب ۲ مقاله استاد دانشگاه بناب به عنوان مقال ...

دوشنبه 3 خرداد 1395

ویژه نامه نیمه شعبان

دوشنبه 3 خرداد 1395

مراسم نکوداشت هفته خوابگاه ها در دانشگاه بناب ب ...

شنبه 1 خرداد 1395

به مناسبت روز جوان در دانشگاه بناب برگزار شد

پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395

مراسم تجلیل از فرزندان پاسدار و ایثارگر در دانش ...

سه شنبه 28 ارديبهشت 1395

نهمین دوره جشنواره حرکت دانشجویی دررون دانشگاهی

دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
آرشیو
 
 
يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
چهارشنبه 8 ارديبهشت 1395
شنبه 21 فروردين 1395
يکشنبه 25 بهمن 1394
چهارشنبه 21 بهمن 1394
چهارشنبه 14 بهمن 1394
آرشیو
 
 
شنبه 21 فروردين 1395
پنجشنبه 26 شهريور 1394
پنجشنبه 26 شهريور 1394
چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394
چهارشنبه 15 بهمن 1393
دوشنبه 24 آذر 1393
آرشیو
 
 مطالب

مقاله " هشدار درباره ماده مخدر گل" در همایش منط ...

چهارشنبه 5 خرداد 1395

معاونت دانشجویی جوایز نفرات برتر مسابقات نوزدهم ...

سه شنبه 4 خرداد 1395

مرکز مشاوره دانشگاه بناب کارگاه آموزشی به مناسب ...

دوشنبه 3 خرداد 1395
دوشنبه 3 خرداد 1395
شنبه 1 خرداد 1395
شنبه 1 خرداد 1395
آرشیو
 
 
 
 
 حوزه ریاست
ریاست دانشگاه
حراست دانشگاه
پورتال خبری اداره روابط عمومی
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
گروه نظارت و ارزیابی
مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری
مدیریت امور حقوقی
مصوبات هیأت امناء
 
 حوزه دانشجویی و فرهنگی
پورتال معاونت دانشجویی و فرهنگی
آیین نامه ها و مقررات فرهنگی
آیین نامه و مقررات دانشجویی
فرم های امور دانشجویی
فرم های امور فرهنگی
خوابگاه ها
مرکز مشاوره
اداره تربیت بدنی
 
 دانشکده ها و گروه ها