نشست ریاست دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشگاه ب ...

پنجشنبه 25 شهريور 1395

دوره یک روزه مدیریت سبز در دانشگاه برگزار شد

چهارشنبه 24 شهريور 1395

پیام ریاست دانشگاه بناب به مناسبت آغاز سالتحصیل ...

يکشنبه 21 شهريور 1395

جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری ریاضی – هندسه دان ...

يکشنبه 21 شهريور 1395

نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی منطقه 3 کشور در دا ...

شنبه 20 شهريور 1395

مدیر روابط عمومی دانشگاه بناب از ساخت سرود رسمی ...

يکشنبه 14 شهريور 1395
آرشیو
 
 
شنبه 20 شهريور 1395
يکشنبه 27 تير 1395
دوشنبه 31 خرداد 1395
دوشنبه 24 خرداد 1395
سه شنبه 18 خرداد 1395
يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
آرشیو
 
 
دوشنبه 29 شهريور 1395
پنجشنبه 18 شهريور 1395
سه شنبه 16 شهريور 1395
شنبه 13 شهريور 1395
شنبه 6 شهريور 1395

تمدید ثبت نام وام های دانشجویی تا 20 شهریور ماه

يکشنبه 31 مرداد 1395
آرشیو
 
 مطالب
يکشنبه 23 خرداد 1395
يکشنبه 23 خرداد 1395
يکشنبه 16 خرداد 1395
دوشنبه 10 خرداد 1395
يکشنبه 9 خرداد 1395
چهارشنبه 5 خرداد 1395
آرشیو
 
 
 
 
 حوزه ریاست
ریاست دانشگاه
حراست دانشگاه
پورتال خبری اداره روابط عمومی
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
گروه نظارت و ارزیابی
مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری
مدیریت امور حقوقی
مصوبات هیأت امناء
 
 حوزه دانشجویی و فرهنگی
پورتال معاونت دانشجویی
آیین نامه ها و مقررات فرهنگی
آیین نامه و مقررات دانشجویی
فرم های امور دانشجویی
فرم های امور فرهنگی
خوابگاه ها
مرکز مشاوره
اداره تربیت بدنی
 
 دانشکده ها و گروه ها